Tổng đài OXO Connect

Tổng đài Alcatel-Lucent OXO Connect là thế hệ mới của nền tàng truyền thông tập trung và luôn luôn kết nối cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tổng đài Alcatel-Lucent OXO Connect là dàng tổng dài Hybrid, có thể chạy ở cấu hình thuần túy IP, thuần túy TDM hoặc có thể chạy vừa Ip và vừa TDM. Khả năng mở rộng hệ thống có thể lên tới 300 máy lẻ nên có thể đáp ứng được hầu hết các cấu hình của các doanh nghiệp vừa và nhỏ

 

Trang12>>

Đối tác - khách hàng

 

Đang xử lý...

Rất vui được phục vụ Quý khách