Tổng đài IP Grandstream

Chuyên Cung Cấp Và Lắp Đặt Tổng Đài IP Grandstream Cho Các Tổ Chức Doanh Nghiệp Và Cá Nhân. Tổng Đài  Grandstream Hỗ Trợ Lên Tới Hàng Nghìn Điện Thoại IP, Hỗ Trợ Kết Nối Mọi Nền Tảng Thiết Bị Đầu Cuối, Kết Nối Đa Điêm, Hỗ Trợ Kết Nối Trung Kế IP SIP Trunk, CO, E1

- Tổng Đài IP GrandStream UCM6300A Tích Hợp Sắn 250 Máy Lẻ IP, 50 Cuộc Gọi Đồng Thời

- Tổng Đài IP Grandstream UCM6301 Tích Hợp Sắn 500 Máy Lẻ IP, 75 Cuộc Gọi Đồng Thời

- Tổng Đài IP Grandstream UMC6302A Tích Hợp Sẵn 500 Máy Lẻ IP 75 Cuộc Gọi Đồng Thời

- Tổng Đài IP Grandstream UCM6302 Tích Hợp Sẵn 1000 Máy Lẻ IP, 150 Cuộc Gọi Đồng Thời

ĐIỆN THOẠI IP PHONE

DỊCH VỤ LẮP ĐẶT ĐẦU SỐ CỐ ĐỊNH

DỊCH VỤ LẮP ĐẶT ĐẦU SỐ 1900/1800

Đối tác - khách hàng

 

Đang xử lý...

Rất vui được phục vụ Quý khách