Hướng dẫn cấu hình tổng đài Excelltel CS308

1. Lắp đặt và cấp nguồn cho thiết bị

 

cau_hinh_excelltel_cs308

2. Kết nối với tổng đài Excelltel CS308

- Mặt trước của tổng đài có 3 cổng trung kế đánh dấu từ Line 1 đến Line 3, và 8 cổng máy nhánh đánh số từ 601 đến 608

- Để kết nối với tổng đài CS308 và lập trình thì ta có thẻ dùng chiếc điện thoại analog cắm vào cổng 601 của tổng đài

3. Lập trình các dịch vụ cho tổng đài điện thoại Excelltel CS308

3.1 Đổi số máy lẻ

- Đăng nhập vào hệ thống: Nhấc điện thoại và bấm tổ hợp phím #*0000#

- Bấm lệnh 9 N ABC #, trong đó N có giá trị là 01-08 tương ứng với cổng 601 đến cổng 608 của tổng đài, ABC là số máy lẻ cần đặt

 - Ví dụ muốn đặt cổng số 601 có số máy lẻ là 200 thì bạn sẽ bấm như sau: 901200#

3.2 Mở cổng trung kế

- Đăng nhập vào hệ thống: Nhấc điện thoại và bấm tổ hợp phím #*0000#

- Bấm lệnh 060M#, trong đó M=0 là mở tất cả các cổng trung kế, M=1 là mở cổng 1, M=2 là mở cổng 2, M=3 là mở cổng số 3

3.3 Cài đặt máy lẻ làm máy Operator (máy nhận và chuyển cuộc gọi)

- Đăng nhập vào hệ thống: Nhấc điện thoại và bấm tổ hợp phím #*0000#

- Bấm lệnh 15N#, trong đó N=01-08 tương ứng với cổng 601 - 608

3.4 Cài đặt đổ đổ chuông máy lẻ vào ban ngày

- Đăng nhập vào hệ thống: Nhấc điện thoại và bấm tổ hợp phím #*0000#

- Bấm lệnh 30M#, trong đó M=1-3, để cấm đổ chuông máy nhánh với tất cả các trung kế

- Bâm lệnh 30MN0#, trong đó M là số cổng trung kế (từ 1-3), N số cổng máy lẻ (từ 01-08)

3.5 Cài đặt đổ chuông máy lẻ vào ban đêm

- Đăng nhập vào hệ thống: Nhấc điện thoại và bấm tổ hợp phím #*0000#

- Bấm lệnh 31M#, trong đó M=1-3, để cấm đổ chuông máy nhánh với tất cả các trung kế

- Bâm lệnh 31MN0#, trong đó M là số cổng trung kế (từ 1-3), N số cổng máy lẻ (từ 01-08)

3.6 Kích hoạt chế độ Disa (lời chào tự động) trên các cổng trung kế

-  Đăng nhập vào hệ thống: Nhấc điện thoại và bấm tổ hợp phím #*0000#

- Bâm lênh 10# để kích hoạt chế độ Disa cho tất cả các cổng trung kế

- Bấm lệnh 10M# để kích hoạt chế độ Disa cho từng trung kế, M=1-3)

3.7 Chọn thời lượng của câu chào

-  Đăng nhập vào hệ thống: Nhấc điện thoại và bấm tổ hợp phím #*0000#

- Bấm lệnh 045N#: N=1 tương ứng với lời chào 60s, N=2 tương ứng lời chào 30s, N=3 tương ứng lời chào 20s

3.8 Ghi âm câu chào

-  Đăng nhập vào hệ thống: Nhấc điện thoại và bấm tổ hợp phím #*0000#

- Bấm lệnh 1200# để ghi âm câu chào

- Bênh lênh 1300# để nghe lại câu chào

3.9 Cài đăt khi ngươi dùng không bấm máy sau khi nghe câu chào

-  Đăng nhập vào hệ thống: Nhấc điện thoại và bấm tổ hợp phím #*0000#

- Bấm lệnh 160#, hệ thống sẽ tự ngắt sau 5s

- Bấm lệnh 161#, sau 5s hệ thống sẽ đổ chuông máy Operator

Đối tác - khách hàng

 

Đang xử lý...

Rất vui được phục vụ Quý khách