Hướng dẫn sử dụng điện thoại bàn Excelltel PH206

1. Tổng quan về Điện thoại bàn hiển thị số Excelltel PH206

excelltel_ph206

- Handset được dùng để thực hiện cuộc đàm thoại

- Display: Khu vực hiển thị các thông tin của cuộc gọi cũng như hiển thì về ngày tháng và thời gian

- 11 Memory button: Dung để lưu các số điện thoại hay gọi

- Handfree button: Dùng để đàm thoại rảnh tay

- Function keys: Là các phím chức năng dùng để thiết lập cho điện thoại

- Number keys: Là các phím dùng để bấm và quay số

2. Một số thiết lập cơ bản cho chiếc Điện thoại bàn Excelltel PH206

- Thiết lập ngày tháng hiển thị trên điện thoại: Bấm phím SET để vào chế độ thiết lập, tiếp theo bấm phím 1 để vào chế độ cài đặt ngày tháng, tiếp tục bấm phím 1 một lần nữa để nhập ngày tháng (thứ tự nhập năm, tháng, ngày), sau khi hoàn thiện việc nhập ngày tháng thì ta bấm phím SET để hoàn thành việc thiết lập. Để thoát chế độ cài đặt thì bấm phím HF

- Thiết lập thời gian hiển thị trên điện thoại: Bấm phím SET để vào chế độ thiết lập, tiếp tục bấm phím 1 để vào chế độ cài đặt ngày tháng và thời gian, tiếp tục bấm phím 2 để vào chế độ thiết lập thời gian cho Điện thoại bàn hiển thị số Excelltel PH206, nhập thời gian và sau đó bấm phím SET để xác nhận việc cài đặt.

- Thiết lập kiểu nhạc chuông: Điện thoại bàn hiển thị số Excelltel Ph206 có 16 kiểu nhạc chuông để cho khách hàng có thể lựa chọn, để điều chỉnh kiểu nhạc chuông của điện thoại ta làm như sau: Đầu tiên bấm phím SET để vào chế độ cài đặt, tiếp để bấm phím 2 để vào chế độ cài đặt nhạc chuông cho điện thoại, tiếp đế bấm phím 1 để vào chế độ cài đặt nhạc chuông, sử dụng hai phím UP (phím #) và phím DOWN (phím *) để lựa chọn kiểu nhạc chuông mong muốn, sau đó bấm tiếp phím SET để xác nhận.

- Thiết lập âm lượng chuông chiếc Điện thoại bàn hiển thị số Excelltel PH206: Ta có thể thiết lập 4 mức âm lượng chuông gọi đến cho Excelltel PH206, OFF (cuộc gọi đến sẽ không có chuông, chỉ có đén báo cuộc gọi đến nháy), mức 1, mức 2 và mức 3. Để thiết lập ta làm như sau, Đầu tiên bấm phím SET để vào chế độ cài đặt, tiếp đến bấm phím 2 để vào chế độ cài đặt chuông và âm lượng, tiếp đến bấm phím 3 để vào chế độ cài đặt âm lượng chuông, dùng phím UP (phím #) và DOWN (phím *) trên điện thoại để tăng giảm âm lượng chuông theo ý muốn, sau đó bấm tiếp phím SET để xác nhận, bấm phím HF để thoát chế độ cài đặt

- Lưu số gọi nhanh: Chiếc điện thoại bàn hiển thị số gọi Excelltel PH 206 cho phép ta lưu được 11 số gọi nhanh từ M1 tới M11, để lưu các số gọi nhanh ta làm như sau: Đầu tiên bấm số cần lưu (không cần nhấc điện thoại), sau đó bấm và giữ phím nhớ tầm 3s khi màn hình hiện lên chữ SAVE là hoàn tất việc lưu số, 

 

Đối tác - khách hàng

 

Đang xử lý...

Rất vui được phục vụ Quý khách