Hướng dẫn sử dụng điện thoại bàn Excelltel PH208

Tổng quan về Điện thoại để bàn hiển thị số Excelltel PH208

excelltel_ph208

 

- Handset được dùng để thực hiện cuộc đàm thoại

- Display: Khu vực hiển thị các thông tin của cuộc gọi cũng như hiển thì về ngày tháng và thời gian

- Handfree button: Dùng để đàm thoại rảnh tay

- Function keys: Là các phím chức năng dùng để thiết lập cho điện thoại

- Number keys: Là các phím dùng để bấm và quay số

2. Một số thiết lập cơ bản cho chiếc Điện thoại để bàn hiển thị số Excelltel PH208

- Thiết lập ngày tháng hiển thị: Bấm phím FL/SET để vào chế độ thiết lập, tiếp theo bấm phím 1 để vào chế độ cài đặt ngày tháng, tiếp tục bấm phím 1 một lần nữa để nhập ngày tháng (thứ tự nhập năm, tháng, ngày), sau khi hoàn thiện việc nhập ngày tháng thì ta bấm phím FL/SET để hoàn thành việc thiết lập. Để thoát chế độ cài đặt thì bấm phím HF

- Thiết lập thời gian hiển thị trên điện thoại: Bấm phím FL/SET để vào chế độ thiết lập, tiếp tục bấm phím 1 để vào chế độ cài đặt ngày tháng và thời gian, tiếp tục bấm phím 2 để vào chế độ thiết lập thời gian cho Điện thoại bàn hiển thị số Excelltel PH208nhập thời gian và sau đó bấm phím FL/SET để xác nhận việc cài đặt, bâm phím HF để thoát.

- Thiết lập kiểu nhạc chuông: Điện thoại bàn hiển thị số Excelltel PH208 có 16 kiểu nhạc chuông để cho khách hàng có thể lựa chọn, để điều chỉnh kiểu nhạc chuông của điện thoại ta làm như sau: Đầu tiên bấm phím FL/SET để vào chế độ cài đặt, tiếp để bấm phím 2 để vào chế độ cài đặt nhạc chuông cho điện thoại, tiếp đế bấm phím 1 để vào chế độ cài đặt nhạc chuông, sử dụng hai phím UP và phím DOWN để lựa chọn kiểu nhạc chuông mong muốn, sau đó bấm tiếp phím SET để xác nhận, bầm phím HF để thoát.

- Thiết lập âm lượng chuông: Chiếc điện thoại bàn hiển thị số Excelltel PH208 có 3 mức âm lượng chuông từ 1 cho tới 3, để điều chỉnh ta bấm vòa phím VOL để chọn mức chuông phù hợp với mình.

 

Đối tác - khách hàng

 

Đang xử lý...

Rất vui được phục vụ Quý khách