Hướng Dẫn Cài Đặt Và Cấu Hình Phần Mềm Ghi Âm Tansonic T5U2

Cài phần mềm ghi âm cho các thiết bị Tansonic T5U2, Tansonic T5U4, Tansonic T5U8

Đi kèm theo trong mỗi box thiết bị ghi âm kết nỗi USB Tansonic T5U2, Tansonic T5U4, Tansonic T5U8 là một đĩa phần mềm quản lý và ghi âm. Phần mềm này tương thích với hệ điều hành Windows 11/10,8/7 và Windows Server, nó bao gồm cac file như hình bên dưới

 

phan_mem_quan_li_box_ghi_am_tansonic_t5u4

 

1. Cài đặt phần mềm quản lý thiết bị ghi âm điện thoại bàn của Tansonic T5U2

 

Các bước tiền hành cài đặt phầm mềm ghi âm cho các box ghi âm Tansonic T5U2, Tansonic T5U4, Tansonic T5U8 tuần tự như sau:

- Cài đặt driver cho thiết bị

- Cài đặt phần mềm quản lý cho máy chủ (Máy chính kết nối với thiết bị)

- Cài đặt phần mềm quản lý cho các máy trạm (Các máy không kết nối trực tiếp với thiết bị, cùng trong mạng với máy chủ)

Bước 1: Cài đặt driver

- Click vào biểu tường ghi Driver_Setup, một màn hình hiển thị ra như bên dưới

 

Tansonic_T5U2_2

 

- Click vào Install để tiếp tục cài đặt

 

Tansonic_T5U2_3

 

- Click vào Finish để kết thúc quá trình cài đặt Driver cho thiết bị ghi âm Tansonic T5U2, Tansonic T5U4, Tansonic T5U8

Bước 2: Cài đặt phần mềm quản lý trên máy chủ

- Click vào biểu tượng Server_Setup, một màn hình hiện ra như bên dưới

 

Tansonic_T5U2_4

 

- Click vào Next để tiếp tục

 

Tansonic_T5U2_7

 

- Click và  I Argee để tiếp tục

 

Tansonic_T5U2_5

 

- Chọn nơi lưu trữ phần mềm cài đặt và click vào Install

 

Tansonic_T5U2_6

 

- Click và Finish để hoàn thiện quá trình cài đặt, biểu tượng phần mềm ghi âm sẽ xuất hiện trên màn hình máy tính như hình bên dưới

 

 

2. Cấu hình phần mềm ghi âm cho các box ghi âm Tansonic T5U2, Tansonic T5U4, Tansonic T5U8

- Click vào biểu tượng của phần mềm T5USB để vào phần mềm

 

Tansonic_T5U2_8

 

- Click vào Login System

 

Tansonic_T5U2_9

 

- Nhập Usernam và Password là admin, admin sau đó click vào Confirm, muốn lân sau hệ thống tự đăng nhập thì tick vào ô Auto Login

- Click vào Rec Setting để tiến hành cài đặt cho box ghi âm

 

Tansonic_T5U2_10

 

+ Line No: Điền số máy lẻ vào đây

+ Dept: Điền tên phòng, hoặc tên người dùng vào đây

+ Rec type: Chọn kiểu ghi âm, All (ghi âm tất cả các cuộc gọi), In (chỉ ghi âm cuộc gọi đến), Out (chỉ ghi âm các cuộc gọi đi), No (không ghi âm gì cả)

+ Rec Mode: Chọn các chế độ ghi âm: Voltage (ghi âm điện áp) là chế độ mặc định cho ghi âm các đường line analog, Sound (ghi âm âm thanh) dùng để ghi âm handset của các điện thoại số và điện thoại IP Phone, Key (ghi âm thủ công).

- Click vào System setting để cấu hình hệ thống

 

Tansonic_T5U2_11

 

+ Vào mục Recording file storage satatión để lưu chọn vị trí lưu trữ file

Đối tác - khách hàng

 

Đang xử lý...

Rất vui được phục vụ Quý khách